KINH DOANH

NHƯỢNG QUYỀN LÀ GÌ?

► Kinh doanh nhượng quyền (thường được gọi là franchise) là một hệ thống mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ (đối với đơn vị nhượng quyền). Là cơ hội để phát triển doanh nghiệp dưới một thương hiệu nổi tiếng (đối với đơn vị được nhượng quyền).

► Kinh doanh nhượng quyền xảy ra khi một doanh nghiệp (đơn vị nhượng quyền) trao cho doanh nghiệp khác (đơn vị nhận quyền) quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động. Đổi lại, bên được nhượng quyền phải thanh toán các phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền.

Pallas menu

Mới!  
35,000.0042,000.00
Mới!  
35,000.0042,000.00
25,000.0030,000.00
20,000.0025,000.00
Hot   
22,000.0029,000.00
22,000.0029,000.00
20,000.0025,000.00
19,000.00