KINH DOANH

NHƯỢNG QUYỀN LÀ GÌ?

Nhượng quyền là một phương thức mở rộng phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ. Ít nhất hai cấp độ người tham gia vào một hệ thống nhượng quyền: (1) bên nhượng quyền, người thành lập thương hiệu hay tên thương mại và một hệ thống kinh doanh; (2) bên nhận quyền, người trả tiền bản quyền và thường là một khoản phí ban đầu cho quyền kinh doanh dưới tên, thương hiệu và hệ thống của bên nhượng quyền.

Có hai loại nhượng quyền khác nhau. (1) Kinh doanh nhượng quyền là loại dễ nhận biết nhất. Là một hình thức nhượng quyền kinh doanh mà bên nhượng quyền cung cấp cho bên nhượng quyền không chỉ tên thương mại, sản phẩm và dịch vụ của mình, mà toàn bộ hệ thống để vận hành doanh nghiệp. Bên nhận quyền thường nhận được hỗ trợ lựa chọn và phát triển trang web, hướng dẫn vận hành, đào tạo, tiêu chuẩn thương hiệu, kiểm soát chất lượng, chiến lược tiếp thị và hỗ trợ tư vấn kinh doanh từ bên nhượng quyền. (2) Trong khi khó nhận biết đối với nhượng quyền thương mại, nhượng quyền phân phối sản phẩm có tổng doanh số lớn hơn so với nhượng quyền định dạng kinh doanh. Ví dụ về nhượng quyền phân phối sản phẩm có thể được tìm thấy trong các ngành công nghiệp đóng chai, xăng dầu, ô tô và một số ngành sản xuất khác.

Pallas menu

22,000.0029,000.00
35,000.0040,000.00
Mới
25,000.00
20,000.0025,000.00
 Hot     
22,000.0029,000.00
 Hot     
30,000.0042,000.00
19,000.00
Hot   
41,000.00